Organizatorzy

XIV EZnO GRASSOR, rok 2016: Tomasz Paszek, Daniel Śmieja, Magdalena Paszek, Agnieszka, Przemysław Paszek, Artur Buciak i Przemysław Śmieja. Przy sprawdzeniu PK na trasie pieszej pomógł Tomasz Kowalczyk.

XIII EZnO GRASSOR, rok 2015: Tomasz Paszek, Daniel Śmieja, Magdalena Paszek, Agnieszka, Przemysław Paszek i Przemysław Śmieja

XII EZnO GRASSOR, rok 2014: Tomasz Paszek, Daniel Śmieja

od IX do XIII EZnO GRASSOR, lata 2011 – 2013: Tomasz Paszek, Daniel Śmieja, Magdalena Paszek

VIII EZnO GRASSOR, rok 2010: Daniel Śmieja

VI i VII EZnO GRASSOR, lata 2008 – 2009: Tomasz Paszek, Daniel Śmieja, Magdalena Paszek

IV i V ZnO GRASSOR, lata 2006 i 2007: Tomasz Paszek, Hubert Świerczyński

III ZnO GRASSOR, rok 2005: Tomasz Paszek, Piotr Pożyczka, Hubert Świerczyński, Aleksandra Główczyk, Magdalena Bażydło (teraz już Paszek)

II ZnO GRASSOR, rok 2004: Tomasz Paszek, Edward Fudro, Arkadiusz Krejczy, Piotr Pożyczka, Paweł Cywiński, Jarosław Szkibiel, Aleksandra Główczyk, Krzysztof Cichoń, Marta Bielinowicz i Zygmunt Karwowski

I ZnO GRASSOR, rok 2003: Tomasz Paszek, Przemysław Tkacz, Arkadiusz Krejczy, Piotr Pożyczka, Paweł Cywiński, Katarzyna Szczerkowska, Dawid Gajkowski