20. Komunikat techniczny

PROGRAM:

02 czerwca 2023 (piątek)
możliwość noclegu w bazie – wymagane wcześniejsze zgłoszenie takiego noclegu

03 czerwca 2023 (sobota):
08:00 – 09:15 – otwarcie szkoły i praca sekretariatu
09:00 – start tras pieszych 10, 25 i 50 km oraz rowerowych 25 i 50 km sprzed bazy
09:30 – uroczyste podsumowanie Pucharu Pomorza Zachodniego Młodzieży w MnO 2022 – wręczenie pucharów i dyplomów oraz podsumowanie Ogólnopolskich ZnO „Święta Góra”
10:15 – odprawa techniczna tras MnO i starty, 2 etapy dzienne
14:00 – zakończenie tras MnO i trasy pieszej 10 km
16:00 – OBIAD (wydawany również w godzinach późniejszych dla wracających z tras 25 i 50 km)
17:00 – zamknięcie mety i podsumowanie trasy pieszej 25 km i rowerowej 25 km (koniec limitu spóźnień)
21:00 – zamknięcie mety i podsumowanie trasy pieszej 50 km i rowerowej 50 km (koniec limitu spóźnień)
22:20 – godzina „0” etapu nocnego MnO (dla chętnych)

04 czerwca 2023 (niedziela):
09:00 – podsumowanie tras MnO
10:00 – opuszczanie bazy

PARAMETRY TRAS:

Uwaga, ze względu na zalecenia Nadleśnictwa Gryfino z trasy zostały usunięte dwa punkty, w zamian dołożono jeden inny co zmieniło minimalnie ilość punktów i długość tras.

trasy piesze 10, 25 i 50 km – mapa topograficzna 1 : 25 000, bez aktualizacji, część punktów rozświetlona ortofotomapą lub Lidarem

trasa piesza 10 km: 7 punktów, długość w liniach prostych 8,8 km, limit czasu: 3h + 2 h
trasa piesza 25 km: 14 punktów, długość w liniach prostych 19,5 km, limit czasu: 6h + 2 h
trasa piesza 50 km: 24 punktów, długość w liniach prostych 41 km, limit czasu: 10 h + 2 h

PUNKTACJA:

trasa 10, 25 i 50 km:
1. W pierwszej kolejności o miejscu decyduje ilość punktów przeliczeniowych (pp):
a. prawidłowy punkt – 100 pp
b. punkt stowarzyszony (punkt „zmyłka” blisko punktu prawidłowego, nie bliżej niż 2 mm w skali mapy lub rozświetlenia, jeśli jest) – 50 pp
c. za każdą minutę w limicie spóźnień – minus 1 pp
d. za każdą minutę po limicie spóźnień – minus 10 pp
2. W przypadku równej ilości punktów przeliczeniowych o miejscu decyduje czas.

KLASYFIKACJA Pucharu Polski w Marszach na Orientację:

Klasyfikacja prowadzona będzie w następujący sposób:
1. W pierwszej kolejności brana pod uwagę będzie ilość ukończonych etapów (etap dziennym – trasa piesza 25 km i etapie nocny)
2. W następnej kolejności brana pod uwagę będzie suma zdobytych punktów przeliczeniowych na obu etapach. Punktacja dodatnio-ujemna, jak w regulaminie Turystycznych InO z wyjątkiem:
+100 punktów za punt prawidłowy
+50 punktów za punkt stowarzyszony
3. Na etapie 25 km karta będzie wypełniana w inny sposób, niż na MnO – potwierdzeniem punktu będzie perforacja karty startowej w kratce odpowiadającej nr punktu, tzn. nie będą brane pod uwagę: opis, wolne kratki, czy kolejność potwierdzania.

INNE:

Na trasie w kilku punktach będą baniaki z wodą.