15. Komunikat techniczny

MIEJSCE STARTU I BAZA

Baza, Start i Meta: Zespół Szkół Publicznych w Reptowie k. Szczecina.

PUNKTACJA i KARY

Na trasach pieszych 1 punkt kontrolny = 30 punktów przeliczeniowych.
Potwierdzenie punktu ze złej trasy skutkować będzie dwiema „karami”
a. Kara czasowa 30 minut doliczana do czasu przebycia trasy.
b. Kara w postaci przerysowania kolejnych punktów z innej trasy.
Punkty na trasach pieszych to biało-czerwone lampiony z kodem i mapką najbliższych punktów oraz napisem „TRASA PIESZA”. Punkty na trasie rowerowej 75 km to niebiesko-białe lampiony z kodem i mapką najbliższych punktów oraz napisem „TRASA ROWEROWA 75 KM”.

GODZINY STARTÓW

24 czerwca 2017 (sobota):
10:00 – start tras rowerowych 75 km, 150 km i 300 km
10:30 – start tras pieszych 25 km, 50 km i 100 km

15 minut przed startem odbędzie się odprawa techniczna.

SEKRETARIAT

W bazie zawodów, będzie oznaczony. Czynny w piątek od godziny 18 do 22 oraz w sobotę od godziny 7 do startu i kilka minut po.

WYŻYWIENIE + WODA

Na trasie pieszej 100 km i kawałku trasy rowerowej 75 km są umieszczone 1-2 baniaki (po 5 litrów) z wodą. Na odprawie będzie powiedziane, które to są punkty.
Na trasach pieszych 50 i 100 km oraz na trasie rowerowej 75 km będzie dodatkowo jeden punkt odżywczy (będący jednocześnie PK do potwierdzenia). Punkt będzie czynny do godziny 22 w sobotę (oczywiście lampion będzie widział do końca limitu).
Ponadto mimo tego, że wariant optymalny przebiega głównie lasem, to będą miejsca „cywilizowane” gdzie będzie można poprosić mieszkańców o wodę lub nawet w jednym miejscu przejście będzie obok sklepu.

OPIS TRAS

TRASY PIESZE:
100 km – TP100 – mapy 1 : 50 000, limit czasu – 24 godziny, ilość punktów: 40, długość trasy wariantem optymalnym to 100,17 km.

50 km – TP50 – mapy 1 : 50 000, limit czasu – 15 godzin, ilość punktów: 22, długość trasy wariantem optymalnym to 49,94 km.

25 km – TP25 – mapy 1 : 50 000, limit czasu – 8 godzin, 7, długość trasy wariantem optymalnym to 26,45 km.

TRASY ROWEROWE:

300 km – mapy 1 : 100 000, limit czasu 24 godzin, ilość punktów: 31 PK trasy głównej + 21 PK na Odcinku Specjalnym + 6 PK na LOP, łącznie do zdobycia 1400 punktów przeliczeniowych, długość trasy wariantem optymalnym to 310 km (wariant Daniela).

150 km – mapy 1 : 100 000, limit czasu 15 godziny, ilość punktów: 15 PK trasy głównej + 21 PK na Odcinku Specjalnym + 6 PK na LOP, łącznie do zdobycia 750 punktów przeliczeniowych, długość trasy wariantem optymalnym to 163 km (wariant Daniela).

75 km – TR75 – mapy 1 : 50 000, limit czasu – 10 godzin, ilość punktów: 27, długość trasy wariantem optymalnym to 75,22 km.

NUMERY STARTOWE

Prosimy, aby każdy uczestnik miał przymocowany numer startowy z przodu na wysokości koszulki lub przy pasie – tak aby numer był widoczny z przodu. Rowerzyści dostaną dodatkowy numer na rower. Numery są wydrukowane na tkaninie.
W związku z tym, że w regulaminie dopuszczone było (w poprzedniej wersji) aby numer był noszony na plecaku dlatego dopuszczamy taką możliwość – jedynie prosimy o dostosowanie się do powyższej informacji.

ERRATA

a. Trasy piesze: na mapie dla tras pieszych podana jest informacja: „Trasa piesza 100 km potwierdza punkty 2 – 40”, powinno być „Trasa piesza 100 km potwierdza punkty 2 – 41„.
b. Trasa rowerowa 75 km: punkty kontrolne pokazują, że PK 20 jest na NW od skrzyżowania. Punkt ten jednak znajduje się na skrzyżowaniu – tak jak czytać będziemy w opisie punktu.

INNE

  1. Wyposażenie obowiązkowe (nie uwzględnione w regulaminie) – oświetlenie na podziemną część Odcinka Specjalnego – tylko trasy rowerowe 150 i 300 km (może 75 km również). Do tego coś na wodę (na punktach z wodą nie będzie kubków jednorazowych, a jedynie ok. 5-cio litrowe butle z wodą) oraz coś do przerysowywania punktów na mapę (zalecamy pisak do CD/DVD, gdyż mapy będą drukowane na wodoodpornym materiale, z którego długopis może się zmazać).
  2. Wyposażenie zalecane: coś na kleszcze.

POTWIERDZANIE PK NA TRASACH ROWEROWYCH 150 KM i 300 KM

Zmiana, dla zawodników korzystających z aplikacji Checkpoint: będzie można potwierdzać PK wyłącznie za pomocą aplikacji (nie będzie konieczna perforacja karty startowej). Warunkiem zaliczenia PK jest okazanie telefonu Budowniczemu etapu (Danielowi) na mecie.
Potwierdzanie punktów sms’em wg INSTRUKCJI.