Informacje

Dla początkujących – podstawowe informacje o Zawodach. Czym są Imprezy na Orientację. Czym charakteryzuje się GRASSOR. Co zabrać ze sobą na trasę oraz wyjaśnienie najczęściej używanych skrótów.

Dział ten będzie systematycznie uzupełniany o odpowiedzi na pojawiające się pytania.

Przepisy InO – zbiór zasad/wytycznych organizowania i punktowania Turystycznych Imprez na Orientację PTTK. Przepisy zawierają m.in. zasady tworzenia map (ich poziomu trudności) w zależności od kategorii, sposoby obliczania długości etapu i zasady punktacji (za co naliczane są punkty karne).