14. Grassor – przed zawodami #1

Zdjęcia z 29 marca 2016 – pierwszy wyjazd do Tuczna. Spotkanie z panem Januszem Bartczakiem – zastępcą burmistrza Tuczna oraz z nadleśniczym w Tucznie i Człopie, a przy okazji krótka wizyta w terenie.